اَبَرانسان‌ها - ارصلان اسدی

اَبَرانسان‌ها

قوی ترین و کامل ترین دوره ابر انسان

میشود ، میتوانیم ، ما با تکرارو تمرین خلق میکنیم هرچیزی که میخواهیم را 🚀

تو اینجا حق انتخابی نداری زیرا محکومی به موفق شدن
محکومی به رسیدن به ارزوهایی که خاک خورده
محکومی به شکستن سدهایی که جلوتو گرفته و تورو از پا دراورده
تو اینجا محکومی به گرفتن حقت

کلاس ابر انسان دقیقا میتونه برات شاه کلید باشه
میتونه نور تو تاریکی باشه میتونه بازگشایی گره های زندگیت باشه تو اینجا راهی جز ابرانسان شدن نداری

ابر انسان شدن قطعی ترین مسیر خلق خواسته ها فقط در 90 روز

تومان10،000،000

دسته‌بندی:

ناموجود

  • بیش از ۱۲هزار دانشجوی موفق
  • تضمین موفقیت شما در دوره
ابـــر انسان شـــو