باخدا باش و پادشاهی کن

بهت تعهد میدم که از قطعی ترین و سریعترین مسیر ممکن تورو به غیرممکن ترین خواسته هات میرسونم فقط کافیه ۹۰ روز همراهم باشی،خیلی رازها از ما پنهون مونده